ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

Çevresel Doğal Kaynak Alanları (Arazi Kullanım Kabiliyeti+Yapılaşma Deseni) (M06.1)