ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

Planlama Bölgeleri (Mağusa-İskele Kentsel Gelişme Bölgesi) (BP01)