ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

Planlama Bölgeleri (Lefkoşa-Girne Kentsel Gelişme Bölgesi) (BP02)