ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

Planlama Bölgeleri (Batı-Kuzeybatı Kırsal Gelişme Bölgesi) (BP03)