ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

Planlama Bölgeleri (Karpaz-Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi) (BP04)